Logo

Nízkoenergetické a pasivní domy

Zabýváme se projektováním pozemních staveb, především nízkoenergetických a pasivních domů. Jak už název napovídá, tyto stavby se vyznačují velmi nízkou potřebou energie na vytápění a tím snižují závislost na těchto zdrojích.

Důležitou stránkou naší práce je ekonomické zhodnocení jakéhokoliv vstupu, tzn. kolik izolace je ještě rentabilní, jaká je návratnost apod. Z toho lze usoudit, že nejde pouze o monotónní zakreslení půdorysu na papír, ale hraje zde důležitou úlohu znalost tepelně technických vlastností materiálu, různých stavebních systémů, nových technických zařízení a rovněž znalost ekonomických principů.

 

Energetická náročnost budov

Zpracováváme a vydáváme průkazy energetické náročnosti budov (PENB) pro všechny typy staveb. Nejčastěji se hodnocení energetické náročnosti zpracovává při výstavbě nových budov, rekonstrukcích, prodeji nebo pronájmu budov nebo některých jejich částí.

 

Nová zelená úsporám

Jde o dotační program, který podporuje snižování energetické náročnosti budov. Cílem je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů. V závislosti na energetické úspoře můžete ušetřit až 50 % z celkových nákladů. O dotaci mohou požádat vlastnící nebo stavebníci rodinných a bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

Naše kancelář zpracovává výpočty pro dotace z programu Nová zelená úsporám.